dimecres, d’octubre 25, 2006

MLDonkey ja suporta multiusuari

Alguns dels que compartim una ADSL compartim també el MLdonkey mitjançant el web-GMUI. Aquest és un forntend en PHP que permet afegir la funcionalitat multiusuari al MLDonkey que fins ara no tenia. El web-GMUI era l'unic que hi havia fins ara, va prou bé però te alguns bugs, el que es especialment molest és el de pèrdua dels propietaris de les descàrregues. Els que el feu servir ja sabeu a que hem refereixo.

Visitant la web de MLDonkey vaig veure que ja s'esta implementant un sistema de multiusuari natiu. Tot i que no està acabat del tot, les funcionalitats que ja incorpora son suficients per a molts de nosaltres. Hem de descarregar la versió de CVS i compilar-la:

acid@venus ~ $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/mldonkey co mldonkey
acid@venus ~ $ cd mldonkey
acid@venus ~/mldonkey $ ./configure
acid@venus ~/mldonkey $ make


Jo l'he compilat en un ordinador amb Debian que tinc de proves i no m'ha fet falta cap biblioteca, fixeu-vos que us diu el output del ./configure per si us falta instalar res. Per a engegar-lo només cal que llançeu el mldonkey:

acid@venus ~/mldonkey $ ./mlnet

Si us dona algun problema, borreu la configuració antiga que tenieu del MLDonkey. De totes maneres recomano fer-ho per asegurar que no falli res més endavant:

acid@venus ~/mldonkey $ rm -R ~/.mldonkey

El primer que haurieu de fer es entrar a la consola del MLDonkey per telnet i posar contrasenya per l'admin:

acid@venus ~ $ telnet localhost 4000
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Welcome to MLDonkey 2.8.1.CVS
Welcome on mldonkey command-line

Use ? for help

MLdonkey command-line:
> passwd 12345
Password of user admin changed

MLdonkey command-line:
> q

acid@venus ~ $

La proxima vegada que entrem hem d'autenticar-nos, en cas contrari no ens deixarà fer res. Per afegir nous usuaris:

acid@venus ~ $ telnet localhost 4000
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Welcome to MLDonkey 2.8.1.CVS
Welcome on mldonkey command-line

Use ? for help

> auth admin 12345
Full access enabled
DNS resolution does not work


> useradd acid acid12345
User acid added with default values

MLdonkey command-line:
>Hem afegit l'usuari 'acid' amb contrasenya 'acid12345'. Hi ha un grup per defecte anomenat 'mldonkey', els usuaris que afegim es posen per defecte en aquest grup. La gestió dels grups s'està implementant i li falten coses com ara poder canviar un usuari de grup (es pot fer editant manualment el fitxer users.ini), aixi que deixem els usuaris en aquest grup. El problema es que aquest grup te privilegis d'administrador, per a treure-ls hem de parar el mlnet i editar el fitxer users.ini, asignant 'false' a 'group_admin':

{ group_name = mldonkey
group_mail = ""
group_admin = false
};]


Ara ja podem fer servir qualsevol GUI, com ara el sancho, per a accedir al MLDonkey. En els parametres de conexió, cada usuari ha de posar el seu nom d'usuari i contrasenya. Penseu que en la configuració del firewall del servidor on corre el MLDonkey s'ha d'obrir el port 4001 perqué hi puguin accedir els usuaris mitjançant el GUI.

Les úniques comandes que no podran fer servir els usuaris son el 'useradd', 'userdel' i 'kill'. Quan un usuari activa una descàrrega, aquesta queda enregistrada sota el seu usuari i grup. Això permet que qualsevol altre membre del grup pugui veure les descarregues que estan en proces dels altres membres del grup, però no les poden cancelar ni pausar.

Si un usuari vol fer que una descarrega no la vegin els altres membres del grup ho pot fer asignant-li el grup 'none'. Per a fer-ho amb el sancho:

  1. Apuntar el 'id' de la descarrega de la nostra propietat, per exemple imaginem que és la 8.
  2. Anar a la 'consola' del sancho i posar: chgrp none 8

Altres comandes que estan actualment funcionals per al mode multiusuari estan llistades a ~/mldonkey/docs/multiuser.txt. Tot i que la gestió dels grups encara no esta acabada, el que hi ha fet fins ara del mode multiusuari és prou bo i funciona bé. En la meva opinió millor que el web-gmui. En versions futures ho incorporaran a la versió estable que es pot descarregar directament de la web, de moment ens haurem d'apanyar amb el CVS.